> links

Links

Links
 
Doopsgezind/kerkelijk
 
www.dgalmere.nl
Website van de doopsgezinde gemeente Almere

www.doopsgezind.nl
Website van de doopsgezinden in Nederland

www.taize.fr/nl
website met Nederlandstalige informatie over Taizé : een oecumenische, internationale gemeenschap, in 1940 gesticht door Broeder Roger in Taizé in Frankrijk.

www.mcc.org
vredes –en hulpwerkorganisatie van doopsgezinden in Noord-Amerika, die ook het werk van het Inloophuis ondersteunt.

www.dgwereldwerk.nl
vredes –en hulpwerkorganisatie van Nederlandse doopsgezinden

www.doopsgezindezending.nl
zendingsorganisatie van Nederlandse doopsgezinden
 
Verslavingszorg
 
www.aa-nederland.nl​​Landelijke AA website
www.alcoholvoorlichting.nl​Alcohol Voorlichting en Preventie
www.dehoop.org​​Evangelische verslavingszorg en hulpverlening
 
 
Vrede
 
www.kerkenvrede.nl
Kerk en Vrede is een landelijke organisatie van mensen die binnen en buiten de kerken actief zijn voor ontwapening en geweldloosheid. Kerk en Vrede heeft een lange traditie en vierde in oktober 2014 haar 90-jarig jubileum.

www.oneworld.nl
OneWorld NL is binnen één jaar uitgegroeid tot het grootste Nederlandstalige informatiepunt op het internet over internationale samenwerking, mensenrechten en het milieu.

www.vrouwenvoorvrede.nl
Vrouwen voor Vrede zit zich in om te zorgen dat:
Welvaart en welzijn rechtvaardig zijn verdeeld en het milieu wordt ontzien
Mensen, mannen en vrouwen, ongeacht afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke of maatschappelijke achtergrond gelijkwaardig worden behandeld
Conflicten niet met wapens worden beslecht, maar geweldloos aan de onderhandelingstafel worden opgelost.
 
www.milieudefensie.nl
Milieudefensie werkt sinds 1971 aan een duurzaam, schoon en rechtvaardig Nederland. Door de aarde eerlijk met elkaar te delen en niet méér te nemen of te vervuilen dan de aarde aan kan, profiteren we allemaal. Wijzelf, mensen in het Zuiden en onze kinderen en kleinkinderen.
 
 
Geweldloosheid en mensenrechten
 
www.geweldloossamenleven.nl
De werkgroep Geweldloos Samenleven is ontstaan uit de Doopsgezinde Broederschap in Nederland en wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van het toenemende geweld in onze samenleving.
 
www.geweldlooscommuniceren.info
Als antwoord op de verharding en gewelddadigheid in Almere: een cursus in geweldloos/verbindend communiceren, opgezet door inloophuis 'de Ruimte' samen met de Doopsgezinde Gemeente Almere.
 
www.amnesty.nl
Amnesty International, Nederland
 
 
Diversen
 
www.netwerkdak.nl
Netwerk DAK bundelt ruim 100 organisaties van inloophuizen, buurtpastoraat en drugs- en straatpastoraat in Nederland en België. Die bieden elk op eigen wijze een plek voor buurtbewoners en mensen in kwetsbare wijken en stadsdelen.
 
Nieuwe Links??
Meld een link aan. Er is plaats genoeg voor nieuwe links, maar wij nemen alleen links op van organisaties waar wij ons verwant mee kunnen voelen.
 
 

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Inloophuis De Ruimte
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl