> links

Links


Doopsgezind/kerkelijk

www.dgAlmere.nl Site van de doopsgezinde gemeente Almere
www.doopsgezind.nl Site van de doopsgezinden in Nederland
www.doopsgezind.pagina.nl Zeer veel links naar allerlei sites die iets met doopsgezind zijn te maken hebben
www.mennonitemission.net Internationale doopsgezinde missie
www.taize.fr/nl Nederlandstalige informatie over Taizé : een oecumenische, internationale gemeenschap, in 1940 gesticht door Broeder Roger in Taizé (Frankrijk)
www.mcc.org  
 www.dgwereldwerk.nl  
www.doopsgezindezending.nl  


Verslavingszorg

verslaving.pagina.nl Overzichtelijke startpagina over verslavingen
www.aa-nederland.nl Landelijke AA website
www.alcoholvoorlichting.nl Alcohol Voorlichting en Preventie
www.dehoop.org Evangelische verslavingszorg en hulpverlening


Vrede

www.kerkenvrede.nl Kerk en Vrede is een landelijke organisatie van mensen die binnen en buiten de kerken actief zijn voor ontwapening en geweldloosheid. Kerk en Vrede heeft een lange traditie en vierde in oktober 2004 haar 80-jarig jubileum.
www.oneworld.nl OneWorld NL is binnen één jaar uitgegroeid tot het grootste Nederlandstalige informatiepunt op het internet over internationale samenwerking, mensenrechten en het milieu.
www.vrouwenvoorvrede.nl

Vrouwen voor Vrede zit zich in om te zorgen dat:

  • Welvaart en welzijn rechtvaardig zijn verdeeld en het milieu wordt ontzien
  • Mensen, mannen en vrouwen, ongeacht afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke of maatschappelijke achtergrond gelijkwaardig worden behandeld
  • Conflicten niet met wapens worden beslecht, maar geweldloos aan de onderhandelingstafel worden opgelost.
www.milieudefensie.n Milieudefensie werkt sinds 1971 aan een duurzaam, schoon en rechtvaardig Nederland. Door de aarde eerlijk met elkaar te delen en niet méér te nemen of te vervuilen dan de aarde aan kan, profiteren we allemaal. Wijzelf, mensen in het Zuiden en onze kinderen en kleinkinderen.

 

Geweldloosheid en mensenrechten

www.geweldloossamenleven.nl

De werkgroep Geweldloos Samenleven is ontstaan uit de Doopsgezinde Broederschap in Nederland en wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van het toenemende geweld in onze samenleving.

www.geweldlooscommuniceren.info

 Als antwoord op de verharding en gewelddadigheid in Almere: een cursus in geweldloos/verbindend communiceren, opgezet door inloophuis 'de Ruimte' samen met de Doopsgezinde Gemeente Almere.
www.amnesty.nl Amnesty International, Nederland

 

Diversen

www.netwerkdak.nl Netwerk DAK bundelt ruim 100 organisaties van inloophuizen, buurtpastoraat en drugs- en straatpastoraat in Nederland en Belgie. Die bieden elk op eigen wijze een plek voor buurtbewoners en mensen in kwetsbare wijken en stadsdelen.

 

Nieuwe Links??
Meld een link aan. Er is plaats genoeg voor nieuwe links, maar wij nemen alleen links op van organisaties waar wij ons verwant mee kunnen voelen.

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Inloophuis De Ruimte
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl