> over ons > missie

Onze Missie

Inloophuis ‘De Ruimte' september 2006.

Missie:

‘Vanuit kerkelijke betrokkenheid present zijn in de Stedenwijk en een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid voor buurtgenoten en de andere inwoners van Almere.'


Visie:

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. openstelling van inloophuis ‘de Ruimte' als huiskamer voor iedereen die er behoefte aan heeft anderen te ontmoeten.
  2. Met behulp van vrijwilligers wordt passende gelegenheid gecreëerd voor iedereen die ‘mee wil doen'. Daarbij besteden we speciaal aandacht aan kwetsbare mensen, integratie en wederkerigheid;
  3. betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de omgeving van het inloophuis en de stad Almere in het algemeen;
  4. talenten van de wijk, de stad en haar bewoners op te sporen en in te zetten, onder meer ten dienste van 1 en 2;
  5. het delen van de ervaringen opgedaan bij 1, 2 en 3, met de achterban.

 

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Inloophuis De Ruimte
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl