> intercultureel atelier

Intercultureel atelier

 
 

Stichting Inloophuis De Ruimte heeft in de periode 2008 – 2010 veel ervaring opgedaan met het werken met vrouwen uit de diverse culturen die in Almere vertegenwoordigd zijn.
Dit kwam omdat wij in 2008 door het ministerie van WVC in de gelegenheid zijn gesteld het "Intercultureel Atelier voor vrouwen" (ICA) op te zetten en uit te voeren. Het doel van het ICA was langdurige vriendschappen tussen vrouwen uit verschillende culturen te bewerkstelligen.
Op het ICA gebeurde dit door vrouwen samen te laten werken in een creatief project. In vrijwel iedere cultuur hebben vrouwen "nuttig handwerken" geleerd en daarmee is dit handwerk een internationale taal.
Ook het bereiden van voedsel is in de meeste culturen een zaak voor vrouwen.
Met deze gegevens is het ICA aan de slag gegaan, geleid door een gedreven coördinator en ondersteund door een groep enthousiaste vrijwilligsters.
In de jaren 2008 – 2010 is gebleken dat het concept bijzonder goed werkt. Over de culturele barrières en taalbarrières heen kregen de deelneemsters contact met elkaar en ontstonden er vriendschappen. Omdat de voertaal Nederlands is, steeg bij de vrouwen de praktische kennis van het Nederlands.

Al met al kijken wij als bestuur terug op een zeer geslaagd project. U kunt er veel meer over lezen in de eindrapportage die wij als boekje beschikbaar hebben.

Belangrijke zaken die wij geleerd hebben zijn onder andere:

  • Een project waarbij handvaardigheid (c.q. het werken met de handen) centraal staat sluit nauw aan bij de behoeften van allochtone en autochtone vrouwen
  • Een dergelijk project biedt een veilige omgeving, ook vrouwen uit 'strenge' milieus mogen hier naar toe
  • Het bevordert vriendschappen tussen vrouwen en versnelt kennis van de Nederlandse taal en integratie
  • Een betaald coördinator is essentieel


Terug naar afgesloten projecten

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Inloophuis De Ruimte
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl