> het balkon van ronald heifetz

Het balkon van Ronald Heifetz

 
 

De wereld om ons heen verandert voortdurend en de wereld van 1988 ziet er heel anders uit dan die van 2014. In de loop van haar 25-jarig bestaan kreeg Inloophuis de Ruimte, net als alle organisaties, te maken met allerlei veranderingen. Veranderingen die De Ruimte, als organisatie noodzaken daarop in te spelen.
Soms gaat het om een kleine aanpassing die nauwelijks gevolgen heeft voor de dagelijkse gang van zaken, maar vaker zijn de uitdagingen groter en ingrijpender. Ze kunnen een organisatie op haar grondvesten doen schudden.

Ronald Heifetz is een docent uit Noord-Amerika.
Hij houdt zijn gehoor/zijn lezerspubliek voor dat het goed is om een organisatie, net als beddengoed, van tijd tot tijd opzettelijk op te schudden om het verzamelde stof te verwijderen. Soms ligt het initiatief tot ‘opschudden’ binnen de organisatie zelf, maar vaker komt het van buiten af.

Bij inloophuis De Ruimte komt het momenteel van beide kanten. De Ruimte is van oorsprong een project van de Doopsgezinde Zending (DZ). Vijfentwintig jaar lang heeft deze Zending het inloophuis trouw ondersteund met betrokken advies en financiering. Onlangs heeft ze aangegeven te willen stoppen met de financiële ondersteuning. Heel legitiem natuurlijk na zoveel jaren, maar daarmee komt het voortbestaan van de Ruimte in de huidige vorm wel onder druk te staan. Zo wordt de organisatie van buitenaf aan het schudden gebracht.

Ook van binnenuit schudden we echter actief mee. Dit jaar vieren we ons 25-jarig jubileum. Al vijfentwintig jaar bevinden ons op dezelfde plek, richten we ons op dezelfde mensen en doen we min of meer hetzelfde.

Is het goed om op dezelfde voet door te gaan?
Of wordt het tijd om andere dingen te gaan doen?
Of om dezelfde dingen anders te gaan doen?

Heifetz zegt dan: Stop even, klim eens op het balkon en bekijk eens van een afstand naar wat je doet, en vraag je daarbij af:
‘Is het goed wat je doet en wat maakt het goed?’
‘Kan wat je doet beter en waarom kan het beter?’

Toen inloophuis de Ruimte 25 jaar geleden haar deuren opende om present te zijn in het dagelijks leven van de Stedenwijk en Almere, was werken vanuit de presentiebenadering nog vrij nieuw en was het vooral een kerkelijke aangelegenheid.
Op dat vlak is er veel veranderd, want binnen de zorg en het opbouwwerk in Almere wordt inmiddels steeds vaker vanuit de presentiebenadering gewerkt.
Is daarmee De Ruimte overbodig geworden?

Niet echt, want de afgelopen jaren merken we dat het aantal bezoekers van het inloophuis stijgt.
Hoe komt dat?
Wat vinden die mensen bij de Ruimte?
Is dat op andere plekken ook te vinden?

Is het desondanks na 25 jaar tijd om het stokje van de presentie door te geven of is het tijd om na die 25 jaar present zijn op zoek te gaan naar nieuwe schatten. Schatten, die voor de komende jaren als een focuspunt kunnen dienen?

Op zaterdag 1 november as. organiseert Inloophuis de Ruimte haar jubileumconferentie.
We willen deze conferentie gebruiken als een balkon van Heifetz.
Een balkon voor de Ruimte zelf, een balkon voor haar partners uit de kerkelijke achterban en een balkon voor zorg en opbouwwerk binnen Almere.
Tijdens de conferentie worden de deelnemers als het ware uitgenodigd om naar het balkon te gaan om van een afstand te kijken wat naar 25 jaar presentiewerk heeft opgeleverd.

Met Stuart Murray betreden we het balkon en vragen af:
‘wat heeft dit werk met kerkelijke zending te maken?’.

Met Andries Baart kijken we van dezelfde positie naar het werk en vragen ons met elkaar af:
‘wat is presentiewerk anno 2014 en (hoe) kan de Ruimte daarmee een bijdrage leveren, bijvoorbeeld binnen de zorg in Almere?

Het is goed om regelmatig de trap naar het balkon te bestijgen en daarbij anderen uit te nodigen mee te gaan en mee te kijken. Juist vanuit verschillende perspectieven krijg je een meer volledig beeld.

We hopen dat het gezamenlijke balkonbezoek op 1 november nieuwe en verrassende perspectieven oplevert.

Gerrit Jan Romeijn


Terug naar de jubileumconferentie

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Inloophuis De Ruimte
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl